Công Ty TNHH xốp Thăng Long

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Đình Bảng- Từ Sơn- Bắc Ninh
Email: thanglongfoam@gmail.com - Điện thoại: (+84) 376.33.66.88

Ý kiến bạn đọc

Tự hào sản phẩm việt


Công ty TNHH Xốp Thăng Long

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Đình Bảng- Từ Sơn- Bắc Ninh.
Tel: 0376.33.66.88
Email: thanglongfoam@gmail.com - Website: thanglongfoam.com.vn